Raden Samba memiliki seorang guru yang ternyata adalah teman seperguruan dari guru dari Mantili. Dan ketika Raden Samba menemani Mantili menemui gurunya, Raden Samba diberikan sepucuk surat oleh guru Mantili tersebut.

Suatu ketika Raden Samba membaca surat tersebut dan Mantili mengetahui surat tersebut. Mantili akhirnya ikut membaca surat tersebut namun tidak paham dengan arti dari bahasa yang digunakan dalam surat itu.Baca Juga:

Menurut Raden Samba surat petunjuk itu kurang lebih artinya adalah terbukalah bumi, aku mau berlaku. Surat petunjuk itu merupakan surat petunjuk untuk ilmu nurus bumi atau ilmu untuk masuk ke dalam tanah.

Mantili yang mendengar ucapan Raden Samba tidak percaya bahwa manusia bisa masuk ke dalam tanah. Lalu Raden Samba menjelaskan bahwa gurunya yakni Pangeran Mangkubumi Prahasta bisa. Ia pun bisa nurus bumi namun tidak sempurnya, katanya.

Mendengar perkataan Raden Samba bahwa ia bisa nurus bumi, maka Mantili pun berkata bahwa ia ingin melihatnya. Lalu Raden Samba pun mempertunjukkan kebolehannya menggunakan ilmu nurus buminya itu hingga Mantili terkejut dan khawatir.

Mari kita simak cerita lengkapnya di sini 

Yuk, simak keseluruhan serial sandiwara radio Saur Sepuh episode Perjalanan Berdarah di sini

Inilah Ilmu Kedigjayaan Yang PoPuler di Jawa

Dalam dunia persilatan pada masa dahulu, terdapat beberapa ilmu kedigjayaan yang amat terkenal. Ilmu tersebut tentu saja memerlukan ketekunan para pelakunya baik itu berupa pantangan atau pun anjuran. Ilmu kedigjayaan konon terbagi menjadi dua yakni yang hitam (mungkin bersifat jahat) dan yang putih (bersifat baik).

Ilmu kedigjayaan yang dikenal antara lain:

 Lembu Sekilan

Seseorang yang memiliki ilmu ini diyakini sakti mandraguna karena memiliki tameng pelindung  saat berhadapan dengan musuh. Tubuhnya tak akan tersentuh oleh lawan.

Untuk menguasai ilmu Lembu Sekilan, seseorang mesti melakoni anjurannya yakni berupa puasa.

Waringin Sungsang

Konon ilmu ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga guna memerangi para pendekar pada saat itu yang beraliran ilmu hitam. Ilmu ini diyakini paling hebat di dunia persilatan. Seseorang yang terkena ilmu ini, ilmunya akan diserap dan akhirnya lumpuh tak berdaya.

RawaRontek

Ilmu kedigjayaan ini termasuk dalam aliran ilmu hitam yang banyak dipelajari oleh pendekar pada masa dahulu. Para pelakonnya menginginkan hidup yang kekal.

Konon mereka yang menguasai ilmu ini hingga sempurna tidak dapat dikalahkan. Dan ketika tubuhnya terluka dalam pertarungan, maka luka tersebut akan segera pulih kembali. Bahkan konon ketika mati, maka akan hidup kembali.